Tietosuoja, yksityisyys ja GDPR

  • Luontaiscenter Kankaanpää Ky sitoutuu pitämään asiakkaan tiedot omana tietonaan.
  • Tietoja ei aiheettomasti luovuteta eikä myydä ulkopuolisille tahoille.
  • Pienenä kotimaisena yhtiönä pystymme valvomaan tietojamme tarkasti, ja sitoutumaan vahvaan yksityisyydensuojaan.
  • Asiakkaalta pyydetään rekisteröityessä lupa uutiskirjeen lähetykseen.
  • Verkkokaupallamme on rahti- ja maksuliikenne ulkoistettu Posti Group Oy:lle / Matkahuolto Oy:lle sekä Bambora Paybyway OY:lle sekä Paypal palvelulle, asiakas valitsee itse sopivan maksu- ja toimitustavan.
  • Asiakas ilmoittaa itse toimitusosoitteen ja tiedot ja valitsee sopivan maksutavan ja toimituspalvelun Luontaiscenter Kankaanpää Ky:n verkkopalvelussa.
  • Asioidessaan verkkopalvelussa asiakas pystyy rekisteröitymään www.luontaiscenter.fi verkkokauppaan ja hallinnoimaan itse omia tietojaan sekä markkinointiasetuksia.
  • Yritys voi siirtää tietoja yhtiön eri toimipisteiden välillä esim. tilausten ja varausten käsittelyä tai keräämistä varten sekä asiakasuhteiden ylläpitoa varten.
  • Tietosuojaseloste päivitetty 23.05.2018, tarkennettu 08.03.2019 sekä 20.05.2020.


TIETOSUOJASELOSTE REKISTERISTÄ ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

1.    Rekisterinpitäjä

Luontaiscenter Kankaanpää Ky
Keskuskatu 40 38700 Kankaanpää
puh. 02-5723833

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Pihlaja, 02-5723833 / jätä tarvittaessa soittopyyntö
Tavoitettavissa yhteydenottolomakkeen kautta: https://luontaiscenter.fi/index.php?route=information/contact
Luontaiscenter Kankaanpää Ky
Keskuskatu 40 38700 Kankaanpää

3.    Rekisterin nimi


Luontaiscenterin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus


Asiakas- ja markkinointirekisterin tarkoituksena on Luontaiscenter Kankaanpää Ky:ssä vakituisesti asioivien asiakkaiden asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä asiakkaille suunnatun markkinointi- ym.viestinnän toteuttaminen. Kanta-asiakkaan henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Lupa markkinointiin on kysytty kanta-asiakaslomakkeella. Henkilötietoja käsitellään vain Luontaiscenter Kankaanpää Ky asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluista sekä markkinoimistamme tuotteista kertomiseen.

5.    Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu asiakkaan asiakas- ja markkinointijärjestelmään liittymisen yhteydessä ja/tai myöhemmin ilmoittamista ja rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmään tallennetuista tiedoista.

Rekisteriin tallennettavat tiedot voidaan saada myös teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palveluiden käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista palveluista, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
-asiakkaan nimi
-asiakkaan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
-mahdollinen asiakkaan ostohistoria esimerkiksi ostokertymäalennuksen myöntämistä varten

6.    Säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot saadaan Luontaiscenter Kankaanpää Ky:n asiakkailta.

7.    Henkilötietojen käsittelijät


Luontaiscenter Kankaanpää Ky:n omistajat ja työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Luontaiscenter Kankaanpää Ky voi tarvittaessa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8.    Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

9.    Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Kanta-asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Luontaiscenter Kankaanpää Ky  voi luovuttaa asiakastietojaviranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10.    Rekisterin suojauksen periaatteet


Kanta-asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena. Luontaiscenter Kankaanpää Ky:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on tarvittavilla ohjelmistoilla ja teknisillä toimenpiteillä. Paperiset kanta-asiakasliittymislomakkeet arkistoidaan ja säilytetään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

11.    Tarkastusoikeus


Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa, sähköisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Luontaiscenter Kankaanpää Ky vastaa yhden (1) kuukauden kuluessa.

12.    Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja asiakkaan yksilöintiin tarvittava nimi, osoite ja mielellään puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten.  Luontaiscenter Kankaanpää Ky huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja eheydestä.

13.    Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Luontaiscenter Kankaanpää Ky poistaa asiakkaan kanta-asiakasrekisteristään, mikäli asiakas ei ole asioinut yrityksessä, taikka käyttänyt sisäänkirjautuneena yrityksen verkkopalveluita yli kolmeen (3) vuoteen.

Luontaiscenter Kankaanpää Ky on sitoutunut pitämän henkilötiedot asianmukaisesti ja turvassa. Luontaiscenter Kankaanpää Ky antaa tarvittaessa lisätietoja tietosuojaselosteestaan. Parannamme ja kehitämme palveluitamme, joten tietosuojaselosteeseen saattaa ajoittain tulla muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Yleistä tietoturvastamme:

Kaikki tiedot järjestelmässämme on suojattu vähintään kahden salasanan taakse. Vältämme turhaa tulostamista ja tarvittaessa käytämme silppuria. Emme arkistoi tilausten yksityiskohtia paperille joten ei ole riskiä että tiedot päätyvät siinä muodossa organisaation ulkopuolelle. Tietokantaamme ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Kun teemme Postille ilmoituksen uudesta lähetyksestä, emme luovuta mitään tietoja tilauksen yksityiskohdista, lukuunottamatta toimitusosoitetta ja vastaanottajaa ja tarvittaessa tilausnumeroa. Keskitymme aivan välttämättömiin tietoihin ja toimivuuteen. Tuotteet toimitetaan tavalla ja paketissa/pakkauksessa josta on päälle päin mahdoton päätellä mitä paketti sisältää. Maksutapahtumat on ulkoistettu toimijalle, jonka toimintaa valvoo virallinen taho - Finanssivalvonta. Saamme ainoastaan tiedon maksutavasta ja sen onnistumisesta niiden tietojen lisäksi mitä jo tilausvaiheessa pyydämme.

Vain  yrityksen omistajat ja yksi henkilökunnan jäsen pystyy avaamaan tilauksen yksityiskohdat. Nettisivustomme sijaitsevat Porin seudulla sijaitsevilla palvelimilla. Käytämme Googlen tilastopalveluja (Google Analytics) perustasolla, jotta pystymme päättelemään miten kävijät meidät löytävät, emmekä kerää yksityiskohtaisia tietoja sen kautta, ainoastaan paikkakunta näkyy IP-osoitteen perusteella. Emme ole ulkoistaneet nettikaupan perusylläpitoa ja toimintoja, meillä on siitä syystä täysi kontrolli nettikaupastamme, ja siksi pystymme sitoutumaan korkeaan yksityisyydensuojaan joka tasolla.

Asiakkaan puhelinnumeroa käytetään vain tilaukseen littyvissä asioissa. Emme missään tapauksessa käytä tai luovuta puhelinnumeroa markkinointitarkoitukseen. On tilanteita jossa asiakasta ei voi tavoittaa sähköpostitse esimerkiksi teknisten ongelmia vuoksi, siksi puhelinnumero on asiakaspalvelun onnistumisen kannalta tärkeä tieto. Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan asian lähettämällä viestin, tai soittamalla. LuontaisCenter tai Posti saattaa ottaa yhteyttä asiakkaaseen paketin saapuessa perille, tai muistuttaa sen saapumisesta postitoimipaikkaan. Mikäli olemme sopineet kotiinkuljetuksesta tulee Postista aina puhelinsoitto ennen paketin luovutusta.

Rekisteröityneet asiakkaat voivat itse rekisteröitymisvaiheessa hyväksyä, ottavatko he vastaan uutiskirjeen. Asetuksia on mahdollista muuttaa kirjautumalla palveluumme, myös uutiskirjeen osalta. Tilaaminen on mahdollista myös ilman rekisteröitymistä.